Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на териториалните поделения ДАБ при МС, по три обособени позиции"
Описание: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на териториалните поделения ДАБ при МС, по три обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1351132.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019032100012019-06-26 14:27:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-06-26 14:30:33
000012019032100022019-08-12 14:01:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори и приложения по Обособена позиция №12019-08-12 14:01:30
000012019032100032019-08-12 14:14:12ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-12 14:14:18
000012019032100042019-08-19 10:31:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-08-19 10:31:27
000012019032100052019-08-19 10:32:42ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-19 10:32:47
000012019032100062019-09-11 10:27:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения по обособена позиция №22019-09-11 10:27:36
000012019032100072019-09-11 10:29:30ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-09-11 10:29:36