Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Периодични доставки на 200 000 /± 20% литра гориво за отопление (Газьол за промишлени и комунални цели), за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет: Регистрационно-приемателен център гр. София, кв. „Враждебна“, Регистрационно-приемателен център с. Баня, Регистрационно-приемателен център гр. Харманли и Транзитен център с. Пъстрогор през отоплителен сезон 2019 г. – 2020 г.“
Описание: „Периодични доставки на 200 000 /± 20% литра гориво за отопление (Газьол за промишлени и комунални цели), за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет: Регистрационно-приемателен център гр. София, кв. „Враждебна“, Регистрационно-приемателен център с. Баня, Регистрационно-приемателен център гр. Харманли и Транзитен център с. Пъстрогор през отоплителен сезон 2019 г. – 2020 г.“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 349800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019033000012019-07-30 15:27:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешеение за откриване на процедура2019-07-30 15:33:38
000012019033000022019-09-20 11:23:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-09-20 11:23:49
000012019033000032019-09-20 11:25:04ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-09-20 11:25:11
000012019033000042020-05-15 12:27:21ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР2020-05-15 12:27:26