Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019033400012019-08-23 11:17:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-08-23 11:21:01
000012019033400022019-08-23 11:17:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-08-23 11:21:02
000012019033400032019-08-23 11:17:59документация за участие в процедуритеДокументация2019-08-23 11:21:02
000012019033400042019-08-23 11:17:59ДРУГООбразци и приложенияОбразци и приложения2019-08-23 11:21:03
000012019033400052019-08-23 11:17:59ДРУГОеЕЕДОПеЕЕДОП2019-08-23 11:21:03
000012019033400062019-10-08 15:33:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ №12019-10-08 15:33:13
000012019033400072019-10-08 15:34:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД ПО ЧЛ. 103 ОТ ЗОП2019-10-08 15:34:15
000012019033400082019-10-08 15:37:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ2019-10-08 15:37:12
000012019033400092019-11-18 10:47:44ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА2019-11-18 10:47:50
000012019033400102019-11-18 10:49:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ ОП №12019-11-18 10:49:36
000012019033400112019-11-18 10:51:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ ОП №22019-11-18 10:51:55
000012019033400122020-04-22 14:35:37ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-04-22 14:35:41
000012019033400132020-04-23 09:58:24ДРУГОСпоразумение - Ивета ЗлатароваСпоразумение - Ивета Златарова2020-04-23 09:58:29
000012019033400142020-04-23 09:58:24ДРУГОСпоразумение - Султан ХабибиСпоразумение - Султан Хабиби2020-04-23 09:58:32
000012019033400152020-04-23 13:24:14ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор 2020-04-23 13:24:19