Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище“
Описание: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 713000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019033600012019-08-21 17:36:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-08-21 17:45:15
000012019033600022019-08-21 17:38:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-08-21 17:45:16
000012019033600032019-08-21 17:41:06документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата и приложения2019-08-21 17:45:16
000012019033600042019-08-26 14:06:32ДРУГОРаботен проект в електронен вариантРаботен проект в електронен вариант2019-08-26 14:06:42
000012019033600052019-09-02 16:23:18разяснения по условията на процедуратаРазяснение2019-09-02 16:23:25
000012019033600062019-10-08 15:38:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-10-08 15:38:45
000012019033600072019-10-08 15:41:12решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-10-08 15:41:23
000012019033600082019-11-19 13:30:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-11-19 13:30:51
000012019033600092019-11-19 13:32:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-11-19 13:32:31
000012019033600102021-10-18 13:20:01ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-10-18 13:20:08