Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ по четири обособени позиции
Описание: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ по четири обособени позиции
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 35832.49 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019034400012019-09-04 10:59:09обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-09-04 10:59:50
000012019034400022019-09-04 10:59:09ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-09-04 10:59:51
000012019034400032019-09-04 10:59:09ДРУГООбразци към обяватаОбразци към обявата2019-09-04 10:59:51
000012019034400042019-09-04 10:59:09ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-09-04 10:59:52
000012019034400052019-09-04 11:07:15ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2019-09-04 11:07:21
000012019034400062019-09-20 15:48:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-09-20 15:48:46
000012019034400072019-10-07 13:58:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-10-07 13:58:38
000012019034400082019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12019-10-29 15:57:31
000012019034400092019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 12019-10-29 15:57:38
000012019034400102019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22019-10-29 15:57:43
000012019034400112019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 22019-10-29 15:57:49
000012019034400122019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 32019-10-29 15:57:55
000012019034400132019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 32019-10-29 15:58:01
000012019034400142019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 32019-10-29 15:58:06
000012019034400152019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 42019-10-29 15:58:12
000012019034400162019-10-29 15:57:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 42019-10-29 15:58:18