Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Обследване на комуникационната инфраструктура на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Обследване на комуникационната инфраструктура на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019034400012019-09-13 15:03:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2019-09-13 15:10:12
000012019034400022019-09-13 15:05:36ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-09-13 15:10:12
000012019034400032019-09-13 15:06:34ДРУГОПриложения към обяваПриложения към обява2019-09-13 15:10:12
000012019034400042019-09-13 15:07:23ДРУГОИнформацияИнформация2019-09-13 15:10:13
000012019034700052019-09-20 15:54:40разясненията по документациите за участиеРазяснение2019-09-20 15:54:45
000012019034700062019-09-24 17:24:04ДРУГОИнформация за публкувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОПИнформация за публкувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП2019-09-24 17:24:10
000012019034700072019-10-16 09:52:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-10-16 09:52:17
000012019034700082019-11-19 16:28:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-11-19 16:28:43