Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ при МС по две обособени позиции“: Обособена позиция 1: „Строителен надзор на обект: Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ-Харманли“ Обособена позиция 2: „Строителен надзор на обект: Изграждане на медицински изолатор в РПЦ – София, кв. Враждебна“
Описание: „Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ при МС по две обособени позиции“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 12788.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019034800012019-09-24 15:25:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-09-24 15:33:38
000012019034800022019-09-24 15:27:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-09-24 15:33:38
000012019034800032019-09-24 15:28:52документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-09-24 15:33:39
000012019034800042019-11-19 17:55:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол с приложение2019-11-19 17:55:07
000012019034800052019-11-19 17:57:29решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-11-19 17:57:35
000012019034800062019-12-17 17:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - обособена позиция 12019-12-17 17:17:20
000012019034800072019-12-17 17:20:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - обособена позиция 22019-12-17 17:20:23
000012019034800082019-12-17 17:21:32ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-12-17 17:21:37
000012019034800092020-10-20 07:54:23ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-10-20 07:54:27
000012019034800102020-11-30 15:58:11ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-11-30 15:58:18