Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 39200.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019035000012019-10-18 15:12:16обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява по чл. 187, ал.1 ат ЗОП2019-10-18 15:19:39
000012019035000022019-10-18 15:13:44ДРУГОТехническа спецификация Приложение №1Техническа спецификация Приложение №12019-10-18 15:19:39
000012019035000032019-10-18 15:15:09ДРУГООбразци ОбяваОбразци Обява2019-10-18 15:19:40
000012019035000042019-10-18 15:16:37ДРУГОИнформацияИнформация2019-10-18 15:19:40
000012019036400052019-10-31 14:44:26разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 189 ОТ ЗОП2019-10-31 14:44:32
000012019036400062019-11-12 12:05:58ДРУГОИнформация зя удължаване напървоначалния срок за подаване на офертиИнформация зя удължаване напървоначалния срок за подаване на оферти2019-11-12 12:06:04
000012019037200072019-11-20 16:28:44ДРУГОПРОТОКОЛПРОТОКОЛ2019-11-20 16:28:51
000012019037200082019-12-13 14:29:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-12-13 14:29:22