Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Описание: „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 452675.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019035300012019-10-14 10:34:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2019-10-14 10:40:29
000012019035300022019-10-14 10:36:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-10-14 10:40:29
000012019035300032019-10-14 10:38:03документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-10-14 10:40:30
000012019035300042019-12-05 16:02:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-12-05 16:02:23
000012019035300052019-12-05 16:04:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-12-05 16:04:19
000012019035300062019-12-05 16:06:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-12-05 16:06:52
000012019035300072020-02-07 10:24:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-02-07 10:24:38
000012019035300082020-02-07 10:29:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2020-02-07 10:29:31
000012019035300092020-02-07 10:33:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-02-07 10:33:31
000012019035300102021-12-16 10:39:05ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-12-16 10:39:09