Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по Кадастралната карта на гр.София)"
Описание: „Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по Кадастралната карта на гр.София)“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 265124.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019035500012019-11-13 15:57:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-11-13 16:04:51
000012019035500022019-11-13 15:59:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-11-13 16:04:52
000012019035500032019-11-13 16:00:37документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-11-13 16:04:52
000012019035500042019-11-22 10:35:06ДРУГОИнвестиционен работен проектИнвестиционен работен проект2019-11-22 10:35:15
000012019035500052019-11-28 17:14:37разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 180 от ЗОП2019-11-28 17:14:43
000012019035500062019-11-29 17:01:08разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 180 от ЗОП2019-11-29 17:01:14
000012019035500072020-01-16 14:21:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-01-16 14:21:26
000012019035500082020-01-16 14:22:54решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-01-16 14:23:02
000012019035500092020-02-24 14:52:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-02-24 14:52:58
000012019035500102020-02-24 14:54:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2020-02-24 14:55:07
000012019035500112020-02-24 14:57:07ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-02-24 14:57:11
000012019035500122021-01-05 09:24:36ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-01-05 09:24:40