Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Ремонт и разделяне на помещения за социални, културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в РПЦ – гр. Харманли (Хале № 13, находящо се в ПИ с идентификатор 77181.6.495 по КК на гр. Харманли)“
Описание: „Ремонт и разделяне на помещения за социални, културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в РПЦ – гр. Харманли (Хале № 13, находящо се в ПИ с идентификатор 77181.6.495 по КК на гр. Харманли)“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1072662.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019035800012019-11-26 11:43:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-11-26 11:50:58
000012019035800022019-11-26 11:45:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-11-26 11:50:59
000012019035800032019-11-26 11:46:24документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-11-26 11:50:59
000012019035800042019-11-27 10:51:13ДРУГОИнвестиционен работен проект - част 1Инвестиционен работен проект - част 12019-11-27 10:51:24
000012019035800052019-11-27 10:55:03ДРУГОИнвестиционен работен проект - част 2Инвестиционен работен проект - част 22019-11-27 10:55:12
000012019035800062019-11-27 10:57:11ДРУГОИнвестиционен работен проект - част 3Инвестиционен работен проект - част 32019-11-27 10:57:19
000012019035800072020-01-13 15:42:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-01-13 15:42:38
000012019035800082020-01-13 15:44:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-01-13 15:44:25
000012019035800092020-01-27 15:16:55ДРУГОРешение за изменение на решение за определяне на изпълнителРешение за изменение на решение за определяне на изпълнител2020-01-27 15:17:06
000012019035800102020-03-16 16:49:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-03-16 16:49:45
000012019035800112020-03-16 16:52:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2020-03-16 16:52:36
000012019035800122020-03-16 16:54:27ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-16 16:54:31
000012019035800132020-09-01 11:28:37допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договора за обществена поръчка2020-09-01 11:28:41
000012019035800142020-09-01 11:29:35ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчкаОбявление за изменение на договор за обществена поръчка2020-09-01 11:29:39
000012019035800152020-12-09 13:52:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за ОП2020-12-09 13:52:18
000012019035800162020-12-09 13:54:32ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчкаОбявление за изменение на договор за обществена поръчка2020-12-09 13:54:40
000012019035800172021-05-21 11:51:46ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-05-21 11:52:13