Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Усъвършенстване на системата за видеонаблюдение в териториалните поделения на ДАБ при МС
Описание: Усъвършенстване на системата за видеонаблюдение в териториалните поделения на ДАБ при МС
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 690827.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019036400012019-11-04 14:25:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-11-04 14:31:39
000012019036400022019-11-04 14:27:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-11-04 14:31:40
000012019036400032019-11-06 08:52:29документация за участие в процедуритеДокументация2019-11-06 08:52:35
000012019036400042019-11-06 08:52:29ДРУГОПриложения към документацияПриложения към документация2019-11-06 08:52:40
000012019036400052019-11-26 16:45:55разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12019-11-26 16:46:02
000012019036400062019-11-27 16:57:24разясненията по документациите за участиеРазяснение № 22019-11-27 16:57:30
000012019036400072020-01-23 16:48:10ДРУГОПротоколПротокол2020-01-23 16:48:15
000012019036400082020-01-23 16:50:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-01-23 16:50:05
000012019036400092020-01-23 16:51:25решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2020-01-23 16:51:29
000012019036400102020-03-11 11:49:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-03-11 11:49:22
000012019036400112020-03-11 11:51:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2020-03-11 11:51:26
000012019036400122020-03-12 11:01:31ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-12 11:01:36
000012019036400132021-11-26 10:04:43допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора2021-11-26 10:04:49
000012019036400142021-11-26 10:05:53ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2021-11-26 10:05:58
000012019036400152022-06-17 10:06:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора2022-06-17 10:06:21
000012019036400162022-06-17 10:07:19ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2022-06-17 10:07:24