Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по 4 обособени позиции
Описание: „Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на държавна агенция за бежанците при министерския съвет“, по 4 обособени позиции Обособена позиция №1: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в РПЦ гр. София. Обособена позиция №2: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в РПЦ гр. Харманли. Обособена позиция №3: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в ТЦ с. Пъстрогор“. Обособена позиция №4: Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в РПЦ с.Баня“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 5024911.20 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019036500022019-12-02 10:28:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-12-02 10:32:40
000012019036500032019-12-02 10:29:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-12-02 10:32:40
000012019036500042019-12-02 10:31:42документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-12-02 10:32:41
000012019036500052019-12-09 14:29:13разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 33 от ЗОП2019-12-09 14:29:19
000012019036500062020-02-04 14:49:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-02-04 14:49:37
000012019036500072020-02-04 14:53:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-02-04 14:53:12
000012019036500082020-02-04 14:54:22решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2020-02-04 14:54:26
000012019036500092020-03-13 19:05:19ДРУГООбявление за възложена поръчка ОП4Обявление за възложена поръчка ОП42020-03-13 19:05:28
000012019036500102020-03-25 14:07:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор и приложения2020-03-25 14:07:31
000012019036500112020-03-25 14:09:18ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-25 14:09:24
000012019036500122020-12-14 10:06:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения по ОП 12020-12-14 10:06:58
000012019036500132020-12-14 10:09:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП 2 2020-12-14 10:09:11
000012019036500142020-12-14 10:10:24ДРУГООбявление за възложена поръчка за ОП 1 и ОП Обявление за възложена поръчка за ОП 1 и ОП 22020-12-14 10:10:29
000012019036500152021-01-25 11:12:34допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение2021-01-25 11:12:39
000012019036500162021-01-25 11:13:28допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение2021-01-25 11:13:37
000012019036500172021-01-25 11:14:32ДРУГОобявление за изменение ОП 1обявление за изменение ОП 12021-01-25 11:14:37
000012019036500182021-01-25 11:15:15ДРУГОобявление за изменение ОП 1обявление за изменение ОП 12021-01-25 11:15:20
000012019036500192022-01-21 10:40:38ДРУГОДопълнително споразумение ОП 1Допълнително споразумение ОП 12022-01-21 10:40:43
000012019036500202022-01-21 10:41:42ДРУГООбявление за изменение ОП 1Обявление за изменение ОП 12022-01-21 10:41:46
000012019036500212022-01-21 10:54:06допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение ОП 22022-01-21 10:54:13
000012019036500222022-01-21 10:55:03ДРУГООбявление за изменение ОП 2Обявление за изменение ОП 22022-01-21 10:55:08
000012019036500232022-01-21 10:59:07допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение ОП 32022-01-21 10:59:12
000012019036500242022-01-21 10:59:55ДРУГООбявление за изменение ОП 3Обявление за изменение ОП 32022-01-21 10:59:58
000012019036500272022-05-09 16:39:08ДРУГОобявление за приключване на договор ОП 3-Пъстрогоробявление за приключване на договор ОП 3-Пъстрогор2022-05-09 16:39:15