Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Закупуване на нова техника за осигуряване работата на ДАБ при МС“, по четири обособени позиции
Описание: „Закупуване на нова техника за осигуряване работата на ДАБ при МС“, по четири обособени позиции Обособена позиция № 1: „Сървъри и комуникационно оборудване“ Обособена позиция № 2: „Компютърна техника“ Обособена позиция № 3: „Оборудване за печат и сканиране“ Обособена позиция № 4: „Шредери“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 269800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019037200012019-11-26 11:08:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-11-26 11:09:43
000012019037200022019-11-26 11:08:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-11-26 11:09:43
000012019037200032019-11-26 11:08:31документация за участие в процедуритеДокументация2019-11-26 11:09:44
000012019037200042019-11-26 11:08:31ДРУГООбразци и приложенияОбразци и приложения2019-11-26 11:09:44
000012019037200062020-01-23 16:44:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2020-01-23 16:44:57
000012019037200072020-01-23 16:44:52решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнители2020-01-23 16:45:01
000012019037200072020-03-05 13:07:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12020-03-05 13:07:48
000012019037200082020-03-05 13:07:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 12020-03-05 13:07:52
000012019037200092020-03-05 13:07:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 12020-03-05 13:07:56
000012019037200102020-03-05 13:07:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 12020-03-05 13:08:01
000012019037200112020-03-06 13:53:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 42020-03-06 13:53:51
000012019037200122020-03-06 13:54:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 42020-03-06 13:54:19
000012019037200132020-03-12 08:55:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22020-03-12 08:55:21
000012019037200142020-03-12 08:59:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 22020-03-12 08:59:09
000012019037200152020-03-12 08:59:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 22020-03-12 08:59:13
000012019037200162020-03-12 08:59:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 32020-03-12 08:59:18
000012019037200172020-03-12 08:59:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 32020-03-12 08:59:22
000012019037200182020-03-12 14:50:29ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-12 14:50:36
000012019037200192020-05-21 12:30:54ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-05-21 12:30:58
000012019037200202020-06-02 15:36:38ДРУГООбявление за приключване на договор по обособена позиция № 1Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 12020-06-02 15:36:44
000012019037200212020-06-02 15:36:38ДРУГООбявление за приключване на договор по обособена позиция № 4Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 42020-06-02 15:36:49
000012019037200222020-06-18 13:32:34ДРУГООбявление за приключване на договор по обособена позиция № 2Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 22020-06-18 13:32:39