Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на Агенцията и прилежащите им площи“
Описание: Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на Агенцията и прилежащите им площи
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 266721.96 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019037800012019-12-20 12:01:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-12-20 12:05:12
000012019037800022019-12-20 12:03:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-12-20 12:05:12
000012019037800032019-12-20 12:04:10документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-12-20 12:05:13
000012019037800042020-03-12 15:38:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-03-12 15:38:33
000012019037800052020-03-12 15:40:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22020-03-12 15:40:13
000012019037800062020-03-12 15:42:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32020-03-12 15:42:49
000012019037800072020-03-12 15:43:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42020-03-12 15:43:56
000012019037800082020-03-12 15:45:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42020-03-12 15:45:31
000012019037800092020-03-12 15:47:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181 от ЗОП2020-03-12 15:47:10
000012019037800102020-03-12 15:49:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2020-03-12 15:49:25
000012019037800112020-05-21 14:10:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-05-21 14:10:07
000012019037800122020-05-21 14:12:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-05-21 14:12:18
000012019037800132020-05-21 14:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-05-21 14:13:26
000012019037800142020-05-21 14:15:01ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-05-21 14:15:06
000012019037800152022-06-27 14:04:59ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2022-06-27 14:05:04