Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.
Описание: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 22500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019037900012019-12-03 08:20:40покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-12-03 08:25:20
000012019037900022019-12-03 08:24:33ДРУГОПриложения- Проект на договор,Образци на Техническо предложение, Ценово предложение и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложения2019-12-03 08:25:21
000012019037900032019-12-09 14:23:26разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-12-09 14:23:32
000012019037900042019-12-13 13:29:10ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-12-13 13:29:16
000012019037900052019-12-19 15:46:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-12-19 15:46:59
000012019037900062019-12-19 15:48:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-12-19 15:48:54
000012019037900072019-12-19 15:50:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-12-19 15:50:45
000012019037900082019-12-19 15:52:31решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-12-19 15:52:38
000012019037900092020-01-27 10:27:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-01-27 10:27:41
000012019037900102020-01-27 10:29:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор2020-01-27 10:29:11
000012019037900112020-01-27 10:31:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-01-27 10:31:25
000012019037900122020-09-24 15:00:34ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2020-09-24 15:00:39