Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“
Описание: „Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 275000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019038100012019-12-11 17:07:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-12-11 17:10:25
000012019038100022019-12-11 17:08:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-12-11 17:10:25
000012019038100032019-12-11 17:09:31документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-12-11 17:10:26
000012019038100042019-12-11 18:54:05ДРУГОИнвестиционен работен проект Инвестиционен работен проект 2019-12-11 18:54:15
000012019038100052020-02-05 16:36:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-02-05 16:36:08
000012019038100062020-02-05 16:37:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-02-05 16:37:19
000012019038100072020-03-16 16:59:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-03-16 16:59:51
000012019038100082020-03-16 17:02:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2020-03-16 17:02:11
000012019038100092020-03-16 17:03:56ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-16 17:04:01
000012019038100102020-09-01 11:33:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс за изменение на договора за обществена поръчка2020-09-01 11:33:31
000012019038100112020-09-01 11:35:30ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчкаОбявление за изменение на договор за обществена поръчка2020-09-01 11:35:34
000012019038100122020-11-30 16:00:40ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-11-30 16:00:44