Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАБ при МС“
Описание: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАБ при МС“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 66666.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019038600012019-12-19 11:22:30покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-12-19 11:30:40
000012019038600022019-12-19 11:25:32ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-12-19 11:30:40
000012019038600032019-12-19 11:29:38ДРУГОДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОПДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-12-19 11:30:41
000012019038600042020-01-09 16:42:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-01-09 16:42:09
000012019038600052020-01-17 11:50:52ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2020-01-17 11:50:57
000012019038600062020-02-06 16:41:51протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол №22020-02-06 16:43:23
000012019038600072020-02-06 16:45:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-02-06 16:45:51
000012019038600082020-02-06 16:47:12решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2020-02-06 16:47:17
000012019038600092020-03-20 12:26:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-03-20 12:26:23
000012019038600102020-03-20 12:27:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-03-20 12:27:35
000012019038600112020-03-20 12:28:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-03-20 12:28:59
000012019038600122020-03-20 12:36:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-20 12:36:29
000012019038600132020-12-18 10:23:07допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка2020-12-18 10:23:12
000012019038600142020-12-18 10:24:38ДРУГООбявление за изменение на договора за обществена поръчкаОбявление за изменение на договора за обществена поръчка2020-12-18 10:24:43
000012019038600152022-02-23 13:27:13ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2022-02-23 13:27:56