Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ДАБ при МС"
Описание: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ДАБ при МС"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 120000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020038700012020-02-20 14:50:15покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2020-02-20 14:54:35
000012020038700022020-02-20 14:51:57ДРУГОПроект на договорПриложения2020-02-20 14:54:36
000012020038700032020-02-20 14:53:22ДРУГОДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложения2020-02-20 14:54:36
000012020038700042020-03-04 17:13:38протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12020-03-04 17:13:42
000012020038700052020-03-05 13:09:30ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2020-03-05 13:09:39
000012020038700062020-03-23 10:07:41протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22020-03-23 10:07:46
000012020038700072020-03-23 10:08:44протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 32020-03-23 10:08:48
000012020038700082020-03-23 10:10:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-03-23 10:10:11
000012020038700092020-03-23 10:11:43решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2020-03-23 10:11:52
000012020038700102020-05-26 12:45:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-05-26 12:45:15
000012020038700112020-05-26 12:46:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-05-26 12:46:28
000012020038700122020-05-26 12:47:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-05-26 12:47:38
000012020038700132020-05-26 12:48:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-05-26 12:48:40
000012020038700142020-05-26 12:49:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2020-05-26 12:49:46
000012020038700152020-05-26 12:53:05ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-05-26 12:53:10
000012020038700162020-10-19 11:53:57допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнес към договор2020-10-19 11:54:01
000012020038700172020-10-19 11:55:18ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2020-10-19 11:55:23
000012020038700182021-08-11 10:48:00допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора2021-08-11 10:48:05
000012020038700192021-08-11 10:49:14ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2021-08-11 10:49:20