Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ (Военна рампа) по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.
Описание: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ (Военна рампа) по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 18000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020038800012020-03-19 10:19:10покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2020-03-19 10:23:43
000012020038800022020-03-19 10:22:38ДРУГОПриложенияПриложения- Проект на договор, Образец на Техническо предложение и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2020-03-19 10:23:43
000012020038800032020-03-31 14:51:14ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2020-03-31 14:51:18
000012020038800042020-04-07 12:26:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-04-07 12:27:06
000012020038800052020-04-07 12:28:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22020-04-07 12:28:30
000012020038800062020-04-07 12:29:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-04-07 12:30:08
000012020038800072020-04-07 12:31:51решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-04-07 12:32:03
000012020038800082020-05-22 10:17:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-05-22 10:17:47
000012020038800092020-05-22 10:19:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2020-05-22 10:20:03
000012020038800102020-05-22 10:22:44ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-05-22 10:22:49
000012020038800112020-07-23 10:07:33допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договора за обществена поръчка2020-07-23 10:07:38
000012020038800122020-07-23 10:10:58ДРУГООбявление за изменение Обявление за изменение 2020-07-23 10:11:03
000012020038800132020-08-05 17:10:53ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2020-08-05 17:10:58