Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения"
Описание: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения"РС № СПОР-5/02.06.2020
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 25000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020038900012020-06-25 14:30:59покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2020-06-25 14:41:10
000012020038900022020-06-25 14:32:30ДРУГОПроект на договорПроект на договор2020-06-25 14:41:10
000012020038900032020-06-25 14:34:13ДРУГОДекларация по чл. 54, ал. 1 т. 7 от ЗОПДекларация по чл. 54, ал. 1 т. 7 от ЗОП2020-06-25 14:41:11
000012020038900042020-07-02 10:41:42ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2020-07-02 10:41:47
000012020038900052020-07-09 10:16:43протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12020-07-09 10:16:48
000012020038900062020-07-09 10:17:52протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22020-07-09 10:17:55
000012020038900072020-07-09 10:19:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-07-09 10:19:33
000012020038900082020-07-09 10:21:32решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение2020-07-09 10:21:37
000012020038900092020-09-04 10:55:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-09-04 10:55:57
000012020038900102020-09-04 10:57:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение2020-09-04 10:57:19
000012020038900112020-09-04 10:58:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение2020-09-04 10:58:27
000012020038900122020-09-04 10:59:58ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-09-04 11:00:03