Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения"
Описание: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения" РС № СПОР-6/02.06.2020
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 6500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020039000012020-06-25 14:53:54покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2020-06-25 14:58:01
000012020039000022020-06-25 14:55:11ДРУГОПроект на договорПроект на договор2020-06-25 14:58:02
000012020039000032020-06-25 14:56:37ДРУГОДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОПДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2020-06-25 14:58:02
000012020039000042020-07-02 10:45:25ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2020-07-02 10:45:31
000012020039000052020-07-13 15:05:26протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12020-07-13 15:05:31
000012020039000062020-07-13 15:06:25протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22020-07-13 15:06:29
000012020039000072020-07-13 15:07:21протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 32020-07-13 15:07:25
000012020039000082020-07-13 15:08:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-07-13 15:08:22
000012020039000092020-07-13 15:09:23решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение2020-07-13 15:09:27
000012020039000102020-09-04 11:06:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-09-04 11:06:59
000012020039000112020-09-04 11:07:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение2020-09-04 11:08:01
000012020039000122020-09-04 11:08:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение2020-09-04 11:08:59
000012020039000132020-09-04 11:11:02ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-09-04 11:11:06