Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставка на копирна хартия за ДАБ при МС и нейните териториални поделения" РС № СПОР-9/08.06.2020 г.
Описание: Доставка на копирна хартия за ДАБ при МС и нейните териториални поделения РС № СПОР-9/08.06.2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 26000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020039200012020-08-12 11:49:24покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2020-08-12 11:55:18
000012020039200022020-08-12 11:51:46ДРУГОПроект на договорПроект на договор2020-08-12 11:55:19
000012020039200032020-08-12 11:53:37ДРУГОДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОПДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2020-08-12 11:55:19
000012020039200042020-08-19 15:46:02разяснения по процедуратаРазяснение2020-08-19 15:46:07
000012020039200052020-08-25 09:27:49ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2020-08-25 09:27:53
000012020039200062020-08-28 14:46:23протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 12020-08-28 14:46:28
000012020039200072020-08-28 14:47:38протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22020-08-28 14:47:42
000012020039200082020-08-28 14:49:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-08-28 14:49:54
000012020039200092020-08-28 14:51:01решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение2020-08-28 14:51:05
000012020039200102020-10-19 11:16:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-10-19 11:16:18
000012020039200112020-10-19 11:18:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 12020-10-19 11:18:42
000012020039200122020-10-19 11:19:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 22020-10-19 11:19:46
000012020039200132020-10-19 11:23:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-10-19 11:23:26
000012020039200142021-07-01 14:44:20ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-07-01 14:44:26