Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ДАБ при МС“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г.
Описание: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ДАБ при МС“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 5100.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020039300012020-11-06 11:26:22покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2020-11-06 11:56:03
000012020039300022020-11-06 11:28:05ДРУГОПроект на договорПриложения към поканата2020-11-06 11:56:04
000012020039300032020-11-06 11:29:23ДРУГООбразец на техническо предложениеПриложения към поканата2020-11-06 11:56:04
000012020039300042020-11-06 11:30:57ДРУГООбразец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложения към поканата2020-11-06 11:56:04
000012020039300052020-11-18 15:08:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-11-18 15:08:19
000012020039300062020-11-18 15:09:57ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-11-18 15:10:01
000012020039300072020-11-24 10:06:58протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22020-11-24 10:07:04
000012020039300082020-11-24 10:08:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-11-24 10:08:25
000012020039300092020-11-24 10:10:10решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2020-11-24 10:10:14
000012020039300102020-12-22 12:38:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2020-12-22 12:38:13
000012020039300112020-12-22 12:40:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2020-12-22 12:40:41
000012020039300122020-12-22 12:41:49ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-12-22 12:41:54