Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС“ по РС № СПОР-5/02.06.2020 г.
Описание: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС“ по РС № СПОР-5/02.06.2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 8500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012021039600012021-12-15 11:48:38покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана2021-12-15 11:56:40
000012021039600022021-12-15 11:49:50ДРУГОПроект на договорПроект на договор2021-12-15 11:56:40
000012021039600032021-12-15 11:51:00ДРУГОДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОПДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2021-12-15 11:56:40
000012021039600042021-12-29 09:54:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12021-12-29 09:54:42
000012021039600052022-01-05 09:25:43ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2022-01-05 09:25:49
000012021039600062022-01-06 15:21:45протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 22022-01-06 15:21:49
000012021039600072022-01-14 14:59:35протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 32022-01-14 14:59:41
000012021039600082022-01-14 15:03:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2022-01-14 15:03:41
000012021039600092022-01-14 15:05:07решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2022-01-14 15:05:11
000012021039600102022-02-07 12:02:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2022-02-07 12:03:30
000012021039600112022-02-07 12:04:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2022-02-07 12:05:28
000012021039600122022-02-07 12:07:18ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2022-02-07 12:07:48