МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Описание: Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 488957.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003900262015-07-23 20:27:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОценителни таблици 62015-07-23 20:28:00
000012015003900272015-07-23 20:28:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхоценителни таблици 72015-07-23 20:28:39
000012015003900292015-12-15 15:21:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за възстановени гаранции за участие2015-12-15 15:21:17
000012015003900302015-12-23 12:30:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор, участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. 2015-12-23 12:30:39
000012015003900312016-02-15 22:08:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 22:09:02
000012015003900322018-03-07 18:23:24ДРУГООбявление за изпълнен договор Обявление за изпълнен договор 2018-03-07 18:24:57