МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Мониторинг в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Описание: Мониторинг в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 203732.29 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005700012015-07-17 13:51:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2015-07-17 13:54:45
000012015005700022015-07-17 13:51:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2015-07-17 13:54:46
000012015005700032015-07-17 13:52:09документация за участие в процедуритедокументация 2015-07-17 13:54:46
000012015005700042015-07-17 13:55:57документация за участие в процедуритеметодика за оценка на офертите 2015-07-17 13:56:03
000012015005700052015-07-17 13:57:38документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2015-07-17 13:58:05
000012015005700062015-07-17 14:00:45документация за участие в процедуритеобразци2015-07-17 14:00:52
000012015005700072015-07-31 15:18:37разясненията по документациите за участиеОТГОВОР НА ВЪПРОСИ 2015-07-31 15:18:47
000012015005700082015-08-04 14:39:14разясненията по документациите за участиеОтговори на въпроси 04.08.2015 година2015-08-04 14:39:28
000012015005700092015-08-07 14:32:46разясненията по документациите за участиеотговор на въпроси 07.08.2015 година2015-08-07 14:32:52
000012015005700102015-08-11 17:10:36разясненията по документациите за участиеотговор въпроси 11.08.20152015-08-11 17:10:44
000012015005700112015-08-17 17:02:15разясненията по документациите за участиеотговори на въпроси 17.08.20152015-08-17 17:02:24
000012015005700122015-08-27 16:32:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12015-08-27 16:32:27
000012015005700132015-09-29 14:02:45ДРУГООтваряне на ценови офертиСъобщение отваряне ценови оферти2015-09-29 14:02:57
000012015005700152015-10-30 16:12:07решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение класиране2015-10-30 16:12:14
000012015005700162015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-11-02 18:03:32
000012015005700172015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-11-02 18:01:56
000012015005700182015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2015-11-02 18:02:01
000012015005700192015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение 2015-11-02 18:02:07
000012015005700202015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение 2015-11-02 18:02:12
000012015005700212015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение 2015-11-02 18:02:17
000012015005700222015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение2015-11-02 18:02:21
000012015005700232015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение2015-11-02 18:02:27
000012015005700242015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение2015-11-02 18:02:31
000012015005700252015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка техническо предложение2015-11-02 18:02:36
000012015005700262015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42015-11-02 18:02:41