МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Мониторинг в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Описание: Мониторинг в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 203732.29 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005700282015-11-02 18:01:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 52015-11-02 18:02:51
000012015005700292015-11-25 10:51:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2015-11-25 10:51:34
000012015005700302015-11-25 10:51:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение 2015-11-25 10:51:42
000012015005700312015-11-25 10:51:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2015-11-25 10:51:51
000012015005700332015-12-15 15:22:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за възстановена гаранция за участие2015-12-15 15:23:04
000012015005700342015-12-15 15:24:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършени плащания2015-12-15 15:24:15
000012015005700352018-02-23 13:35:17ДРУГОобявление за приключване на договор за обществена поръчкаобявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-02-23 13:35:23