МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“, ГР. ВАРНА“
Описание: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“, ГР. ВАРНА
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012000012016-10-27 10:37:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка 2016-10-27 10:54:54
000012016012000022016-10-27 10:37:49решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за обществена поръчка 2016-10-27 10:54:54
000012016012000032016-10-27 10:55:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-10-27 10:57:33
000012016012000052016-10-27 11:01:30документация за участие в процедуритеМетодика за оценка на офертите 2016-10-27 11:01:36
000012016012000062016-10-27 11:03:12документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2016-10-27 11:03:18
000012016012000062016-10-27 11:04:52ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2016-10-27 11:06:08
000012016012000082016-10-27 11:11:56проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - част Архитектура и ВП2016-10-27 11:12:17
000012016012000092016-10-27 11:13:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - част Конструкции2016-10-27 11:13:29
000012016012000102016-10-27 11:14:36проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - част ОВК2016-10-27 11:14:42
000012016012000102016-10-27 11:22:24проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - част Електро2016-10-27 11:22:37
000012016012000112016-10-27 11:23:11проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - част ВК2016-10-27 11:23:17
000012016012000122016-10-27 11:24:06документация за участие в процедуритеобразци на документи 2016-10-27 11:30:43
000012016012000132016-10-27 11:57:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2016-10-27 14:19:02
000012016012000142016-10-27 11:57:41ДРУГОТехнически проект2016-10-27 14:19:24
000012016012000152016-10-27 11:57:41ДРУГОТехнически проект2016-10-27 14:19:28
000012016012000162016-10-27 11:57:41ДРУГОТехнически проект2016-10-27 14:19:31
000012016012000172016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:35
000012016012000182016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:39
000012016012000192016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:42
000012016012000202016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:47
000012016012000212016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:50
000012016012000222016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:54
000012016012000232016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:19:58
000012016012000242016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:20:04
000012016012000252016-10-27 12:13:07ДРУГОТехнически проектТехнически проект2016-10-27 14:20:08