МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021600012019-01-07 14:43:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура Р-1/07.01.2019 г.2019-01-09 11:17:33
000012018021600022019-01-09 11:19:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2019-01-09 11:20:17
000012018021600032019-01-09 15:05:13документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2019-01-09 15:05:37
000012018021600042019-01-09 15:18:33документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 15:19:45
000012018021600052019-01-09 15:18:33документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 15:21:10
000012018021600062019-01-09 15:18:33документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 15:21:38
000012018021600072019-01-09 15:22:35документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 15:23:02
000012018021600082019-01-09 15:24:13документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 15:24:26
000012018021600092019-01-09 15:18:33документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 15:25:43
000012018021600102019-01-09 15:35:29документация за участие в процедуритеПроект на договор 2019-01-09 15:47:55
000012018021600112019-01-09 15:47:40документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-01-09 16:19:40
000012018021600122019-01-09 16:40:50документация за участие в процедуритеМетодика за оценка на офертите 2019-01-09 16:43:30
000012018021600132019-01-09 16:49:26документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-09 16:51:36
000012018021600142019-03-20 15:08:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2019-03-20 15:10:31
000012018021600152019-04-04 15:12:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-04-04 15:12:28
000012018021600162019-04-25 15:18:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-04-25 15:30:39
000012018021600172019-04-25 15:18:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2019-04-25 15:30:57
000012018021600182019-04-25 15:30:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-04-25 15:31:22
000012018021600192019-04-25 15:24:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител2019-04-25 15:31:46
000012018021600202019-05-30 10:48:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение 2019-05-30 11:03:57
000012018021600212019-05-30 10:58:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2019-05-30 11:04:02
000012018021600222019-05-30 10:58:12ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2019-05-30 11:04:17
000012018021600232019-10-30 16:53:50допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договора за изпълнение на обществената поръчка2019-10-30 16:54:19
000012018021600242021-06-14 17:02:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДопълнително споразумение № РД11-03-17 от 21.05.2021 г.2021-06-14 17:02:04
000012018021600252021-06-14 17:02:53ДРУГООбявление за изменение на договор ОВ на ЕС Обявление за изменение на договор ОВ на ЕС2021-06-14 17:02:57