МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Изграждане на нова отоплителна система в сградата на Български културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена, Република Австрия“
Описание: „Изграждане на нова отоплителна система в сградата на Български културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена, Република Австрия“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024400012019-12-30 14:27:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение Р-30/30.12.2019 г.2019-12-30 14:30:35
000012019024400022019-12-30 14:27:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-12-30 14:30:36
000012019024400032019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеУказания2019-12-30 14:30:36
000012019024400042019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеТехническо задание2019-12-30 14:30:36
000012019024400052019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеПриложение към Техническо задание2019-12-30 14:30:37
000012019024400062019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеПриложение към техническо задание2019-12-30 14:30:37
000012019024400072019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеПриложение към техническо задание2019-12-30 14:30:38
000012019024400082019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеОбразец на опис2019-12-30 14:30:38
000012019024400092019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-12-30 14:30:39
000012019024400102019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритееЕЕДОП2019-12-30 14:30:39
000012019024400112019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 41 от ППЗОП2019-12-30 14:30:40
000012019024400122019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеТехническо предложение2019-12-30 14:30:40
000012019024400132019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеДекларация за извършен оглед2019-12-30 14:30:41
000012019024400142019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеДекларация конфиденциалност2019-12-30 14:30:41
000012019024400152019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеЦеново предложение2019-12-30 14:30:42
000012019024400162019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-12-30 14:30:42
000012019024400172019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 42 от ЗМИП2019-12-30 14:30:43
000012019024400182019-12-30 14:27:23документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 59 от ЗМИП2019-12-30 14:30:43
000012019024400202019-12-30 14:46:46ДРУГО – без документЛинк към РОПhttp://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3337373139302019-12-30 14:47:13
000012019024400202020-02-20 10:11:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2020-02-20 10:11:52
000012019024400212021-03-08 15:59:28ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2021-03-08 15:59:33
000012019024400222021-04-01 16:43:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12021-04-01 16:43:59
000012019024400232021-04-01 16:46:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32021-04-01 16:46:58
000012019024400242021-04-01 16:47:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42021-04-01 16:47:38
000012019024400252021-04-01 16:48:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 52021-04-01 16:48:17