МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП
Описание: Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001200012014-11-27 17:51:19ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП2014-11-27 17:53:32
000012014001300022014-12-23 09:37:25ДРУГОинформация по чл.22б,ал.2,т.14, ал.4,т.2 от ЗОП за м.11.2014 г.информация по чл.22б,ал.2,т.14, ал.4,т.2 от ЗОП за м.11.2014 г.2014-12-23 09:37:53
000012014001300032015-01-20 14:54:03ДРУГОИнформация за м.12.2014 год.Информация за м.12.2014 год.2015-01-20 14:55:13
000012015003100042015-02-19 09:48:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за м.01.2015 год.2015-02-19 09:48:40
000012015003100052015-03-13 16:26:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.02.2015 год. 2015-03-13 16:27:49
000012015003100062015-04-20 10:54:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.03.2015 год. 2015-04-20 10:54:36
000012015003100072015-04-20 10:54:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.03.2015 год. 2015-04-20 10:54:40
000012015003100082015-05-20 16:00:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.04.2015 год 2015-05-20 16:01:28
000012015003100092015-06-05 12:34:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.05.2015 год. 2015-06-05 12:35:42
000012015003100102015-07-08 17:21:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.06.2015 год.2015-07-08 17:22:50
000012015003100112015-08-21 10:36:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.07.2015 год.2015-08-21 10:37:33
000012015003100122015-09-17 10:18:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.08.2015 год.2015-09-17 10:19:36
000012015003100132015-10-08 12:00:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.09.2015 год. 2015-10-08 12:00:57
000012015003100152015-10-08 12:00:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.09.2015 год. 2015-10-08 12:03:46
000012015003100152015-11-17 11:54:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22, ал. 2, т. 14, и ал. 4, т. 2 от ЗОП2015-11-17 11:55:01
000012015003100162015-12-15 10:43:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП за м.11.2015 год. 2015-12-15 10:44:47
000012015003100172016-01-15 15:18:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПсправка за извършени плащания през м. декември2016-01-15 15:19:01
000012015003100182016-02-15 10:43:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПобобщена информация за м.01.2016 год.2016-02-15 10:52:15
000012015003100192016-03-17 16:44:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПобобщена информация за м.02.2016 год.2016-03-17 16:46:12
000012015003100202016-04-07 13:09:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПОбобщена информация за м.03.2016 година2016-04-07 13:10:26