МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на културата Дос
Описание: Покана на осн. чл.93б, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител, съгласно Рамково споразумение № СПОР-47/03.11.2014 г. с предмет «Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства», обособена позиция № 3 «Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства»
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001400262015-06-29 12:29:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2015-06-29 12:30:01
000012014001400272015-07-03 10:21:44Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2015-07-03 10:22:51
000012014001400282015-07-24 18:34:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-07-24 18:35:03
000012014001400292015-08-13 17:25:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-08-13 17:25:10
000012014001400302015-09-24 17:42:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор 2015-09-24 17:43:34
000012014001400312015-10-19 17:33:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-10-19 17:35:48
000012014001400322015-11-11 11:46:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума2015-11-11 11:48:10
000012014001400332015-11-25 08:12:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-25 08:12:39
000012014001400342015-12-08 17:27:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-12-08 17:27:26
000012014001400352015-12-16 15:48:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-16 15:49:12
000012014001400362016-01-08 18:35:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2016-01-08 18:35:54
000012014001400372016-01-26 16:40:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:41:28
000012014001400382016-01-29 11:06:38ДРУГО – без документвъзстановяване на гаранция за изпълнение Във връзка с приключване на договора, преведената от изпълнителя по банков път гаранция за изпълнение, е възстановена на 28.01.2016 год. 2016-01-29 11:07:18