МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на рециклирана копирна хартия, съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-41/ 07.10.2014 год.
Описание: Доставка на рециклирана копирна хартия, съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-41/ 07.10.2014 год.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001500012014-11-28 13:25:12ДРУГОПокана за сключване на договор съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-41/ 07.10.2014 год. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия”Покана за сключване на договор съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-41/ 07.10.2014 год. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия”2014-11-28 13:26:27
000012014001500022014-12-22 13:47:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2014-12-22 13:47:58
000012014001500032015-01-27 14:57:46ДРУГОобявление за възложена поръчка обявление за възложена поръчка 2015-01-27 14:58:06
000012014001500042015-02-24 14:51:17Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършено плащане 2015-02-24 14:51:50
000012014001500052015-05-12 09:56:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-05-12 09:56:38
000012014001500082015-06-08 11:05:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-06-08 11:06:25
000012014001500072015-08-13 17:16:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-08-13 17:17:21
000012014001500082015-09-24 17:37:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор 2015-09-24 17:38:22
000012014001500092015-11-12 11:23:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнф. изплатена сума2015-11-12 11:44:36
000012014001500102015-12-16 15:53:10Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-16 15:53:47
000012014001500112016-01-26 16:28:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:29:18
000012014001500132016-01-29 10:40:42ДРУГО – без документвъзстановяване на гаранция за изпълнение Във връзка с приключване на договора, преведената от изпълнителя по банков път гаранция за изпълнение, е възстановена на 28.01.2016 год. 2016-01-29 10:41:45