МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име:
Описание: Доставка на нерециклирана копирна хартия,съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-42/ 07.10.2014 год.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001600012014-11-28 13:28:18ДРУГОПокана за сключване на договор съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-42/ 07.10.2014 год. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия”2014-11-28 13:30:48
000012014001600022014-12-22 13:50:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2014-12-22 13:51:21
000012014001600032015-01-27 14:56:32ДРУГОобявление за възложена поръчка обявление за възложена поръчка 2015-01-27 14:57:17
000012014001600062015-02-27 15:42:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-02-27 15:43:07
000012014001600052015-04-29 10:12:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-04-29 10:13:34
000012014001600062015-06-16 12:48:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-06-16 12:49:10
000012014001600072015-07-13 13:58:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-07-13 13:59:24
000012014001600102015-08-13 17:14:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинф. за изплатени суми2015-08-13 17:15:19
000012014001600112015-09-24 17:34:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор 2015-09-24 17:35:53
000012014001600122015-11-11 11:49:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума2015-11-11 11:50:35
000012014001600152016-01-26 16:26:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:26:18
000012014001600142016-01-29 10:42:51ДРУГО – без документвъзстановявне на гаранция за изпълнениеВъв връзка с приключване на договора, преведената от изпълнителя по банков път гаранция за изпълнение, е възстановена на 28.01.2016 год. 2016-01-29 10:47:43