МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Реконструкция на Южното крило на обект „Национален музеен комплекс”, кв.500, местност Центъра, гр. София
Описание: Реконструкция на Южното крило на обект „Национален музеен комплекс”, кв.500, местност Центъра, гр. София
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002000012014-12-09 10:36:12ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Южното крило на обект „Национален музеен комплекс”, кв.500, местност Центъра, гр. София"Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Южното крило на обект „Национален музеен комплекс”, кв.500, местност Центъра, гр. София"2014-12-09 10:40:22
000012014002000022014-12-09 10:38:27рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхСпоразумение № 24-08-84/04.12.2014 г. за прекратяване по взаимно съгласие на договор № РД 11-03-2/27.01.2014 г.2014-12-09 10:40:22
000012014002000032014-12-12 10:08:18ДРУГОинформация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договораинформация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора2014-12-12 10:09:20