МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Закупуване на офис техника и мобилни телефони”
Описание: доставка на офис техника и мобилни телефони.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30703.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002100012014-12-16 09:38:08ДРУГОПублична покана Публична покана 2014-12-16 09:38:18
000012014002100022014-12-16 09:38:08ДРУГОуказанияуказания2014-12-16 09:38:18
000012014002100032014-12-16 09:38:08ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2014-12-16 09:38:19
000012014002100042014-12-16 09:38:08ДРУГОобразциобразци2014-12-16 09:38:19
000012014002100052014-12-18 14:40:51Прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване 2014-12-18 14:41:06