МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки
Описание: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600262016-01-28 12:25:40ДРУГО – без документС писмо изх.№ 24-03-14/28.01.2016 г. е възстановена банковата гаранция за изпълнение на договора, съгласно условията на договора.информация за възстановяване на банкова гаранция за изпълнение на договора 2016-01-28 12:26:34