МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата
Описание: Избор на изпълнител за извършване на системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002700012015-01-12 12:43:20покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПублична покана за избор на изпълнител за извършване на системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата2015-01-12 12:49:06
000012015002700022015-01-12 12:43:20документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-01-12 12:49:06
000012015002700032015-01-12 13:10:01ДРУГОобразци на документиобразци на документи2015-01-12 13:10:32
000012015002700042015-01-12 13:10:01ДРУГОобразци на документиобразци на документи2015-01-12 13:12:19
000012015002700052015-01-23 16:05:43ДРУГОУведомление за отваряне на оферти2015-01-23 16:06:26
000012015002700062015-01-26 12:35:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 24.01.2015 г. от работата на комисията2015-01-26 12:36:17
000012015002700072015-02-02 17:01:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-02-02 17:04:08
000012015002700082015-02-02 17:02:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо задание2015-02-02 17:05:30
000012015003400092015-04-15 17:48:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-04-15 17:50:04
000012015003400102015-05-25 11:12:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-05-25 11:13:42
000012015003400112015-06-16 12:00:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-06-16 12:01:21
000012015003400122015-07-08 10:42:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-07-08 10:43:51
000012015003400132015-08-14 11:52:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-08-14 11:53:03
000012015003400142015-09-24 17:50:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор 2015-09-24 17:51:12
000012015003400152015-10-09 09:59:51Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-10-09 10:00:52
000012015003400162015-11-10 09:30:44Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума2015-11-10 09:31:29
000012015003400172015-12-10 15:56:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-10 15:57:36
000012015003400182016-01-15 16:17:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-01-15 16:17:30
000012015003400192016-02-09 16:41:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-02-09 16:43:06
000012015003400202016-02-11 09:13:07ДРУГО – без документГаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на 10.02.2016г., съгласно условията на договора.информация за възстановяване на гаранцията за изпълнение на договора 2016-02-11 09:15:04