МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници, поддръжка на декоративна растителност и на кашпи пред сградата на Министерство на културата”
Описание: „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници, поддръжка на декоративна растителност и на кашпи пред сградата на Министерство на културата”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002800012015-01-12 17:14:17покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепублична покана за избър на изпълнител за дДоставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници, поддръжка на декоративна растителност и на кашпи пред сградата на Министерство на културата2015-01-12 17:16:16
000012015002800022015-01-12 17:14:17документация за участие в процедуритедокументация за участие2015-01-12 17:16:17
000012015002800032015-01-12 17:28:00ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-01-12 17:29:27
000012015002800042015-01-23 16:07:28ДРУГОУведомление за отваряне на оферти2015-01-23 16:08:08
000012015002800062015-01-27 16:56:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията стр.12015-01-27 16:57:23
000012015002800072015-01-27 16:56:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията стр. 2 и 32015-01-27 16:57:26
000012015002800072015-02-05 13:55:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-02-05 13:58:32
000012015003400082015-03-12 18:35:17Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършено плащане 2015-03-12 18:35:48
000012015003400092015-04-09 14:01:29ДРУГОИзплатена сума по договор Изплатена сума по договор 2015-04-09 14:02:02
000012015003400102015-05-12 09:52:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-05-12 09:53:26
000012015003400112015-06-16 12:50:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-06-16 12:51:06
000012015003400122015-07-15 10:03:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане 2015-07-15 10:04:34
000012015003400132015-08-24 15:49:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор2015-08-24 15:50:51
000012015003400142015-09-24 17:48:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор 2015-09-24 17:49:36
000012015003400152015-10-08 10:17:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-10-08 10:19:11
000012015003400162015-11-11 11:55:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинф. за изплатена сума2015-11-11 11:56:28
000012015003400172015-12-10 15:52:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-10 15:53:26
000012015003400182016-01-12 16:47:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-01-12 16:47:26
000012015003400192016-02-16 16:19:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-16 16:19:33
000012015003400202016-04-01 18:04:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане по договор 2016-04-01 18:06:18
000012015003400222016-04-19 16:32:12ДРУГОинформация за изплатени сумиинформация за изплатени суми2016-04-19 16:32:18