МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на класически музикални инструменти – частна държавна собственост на Министерството на културата
Описание: Застраховка на класически музикални инструменти – частна държавна собственост на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002800012015-01-15 14:34:52покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПублична покана 2015-01-15 14:39:10
000012015002800022015-01-15 14:35:46ДРУГОдокументация за участие документация за участие2015-01-15 14:39:10
000012015002800032015-01-15 14:47:21ДРУГОобразци на документиобразци на документи2015-01-15 14:48:31
000012015002800042015-01-26 15:36:24ДРУГОуведомително писмо за отваряне на постъпили оферти уведомително писмо за отваряне на постъпили оферти 2015-01-26 15:37:50
000012015002800052015-01-27 16:46:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2015-01-27 16:47:13
000012015002800062015-02-02 11:14:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за застраховка на музикални инструменти 2015-02-02 11:16:36
000012015002800072015-02-19 10:34:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПразмер на изплатената сума по договор № РД 11-03-8/30.01.2015г.2015-02-19 10:35:13