МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Описание: Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства”, включваща: а/. Извършване на цялостна проверка на документацията и проверки на място, удостоверяващи изпълнението на дейностите и финансовата документация по проектите, посочени в т. І от техническата спецификация; б/. Изготвяне на междинни (текущи) доклади за верификация на дейностите и разходите по проектите, посочени в т. І от техническата спецификация; в/. Изготвяне на окончателен доклад за верификация за всеки един от посочените в т. І от техническата спецификация проекти. Всички дейности, предмет на услугата, следва да бъдат извършени в пълен обем и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 488957.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002900012015-01-21 13:19:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-01-21 13:19:47
000012015002900022015-01-21 13:19:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2015-01-21 13:19:48
000012015002900032015-01-21 13:19:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2015-01-21 13:19:48
000012015002900042015-01-21 13:19:23ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2015-01-21 13:19:49
000012015002900052015-01-21 13:19:23ДРУГОМетодика за оценкаМетодика за оценка 2015-01-21 13:19:49
000012015002900062015-01-21 13:19:23ДРУГОобразциобразци2015-01-21 13:19:49
000012015002900082015-01-26 09:57:49разясненията по документациите за участиеотговор на въпроси 2015-01-26 09:58:10
000012015002900092015-01-30 15:52:09разясненията по документациите за участиеотговор на въпроси 30.01.20152015-01-30 15:52:25
000012015002900102015-02-09 13:48:33разясненията по документациите за участиеотговор въпроси 2015-02-09 13:48:52
000012015002900112015-02-13 12:26:47разясненията по документациите за участиеотговор по постъпили въпроси 2015-02-13 12:28:55
000012015002900122015-02-17 15:55:31разясненията по документациите за участиеотговори въпроси 17.022015-02-17 15:55:38
000012015002900132015-02-23 15:29:50разясненията по документациите за участиеотговори на въпроси 23.02.20152015-02-23 15:29:58
000012015002900142015-02-25 16:34:13Спиране на процедуратаинформация за хода на процедурата при производство по обжалване 2015-02-25 16:34:27
000012015002900152015-02-27 15:14:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за прекратяване2015-02-27 15:14:50