МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Информация за изпълнени договори за доставки и услуги по Рамкови споразумения от 2012г. и 2013 г.
Описание: Информация за изпълнени договори за доставки и услуги по Рамкови споразумения от 2012г. и 2013 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003000012015-01-29 15:58:12ДРУГОинформация за изпълнение на договор № РД 11-03-7/ 17.04.2013 г. за доставка на съвместими тонериинформация за изпълнение на договор № РД 11-03-7/ 17.04.2013 г. за доставка на съвместими тонери2015-01-29 16:29:09
000012015003000022015-01-29 16:00:20ДРУГОинформация за изпълнен договор № РД 11-03-8/ 22.04.2013г . за доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард информация за изпълнен договор № РД 11-03-8/ 22.04.2013г . за доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард 2015-01-29 16:29:10
000012015003000032015-01-29 16:02:55ДРУГОинформация за изпълнен договор № РД 11-03-3/ 04.02.2013г. за доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки информация за изпълнен договор № РД 11-03-3/ 04.02.2013г. за доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки 2015-01-29 16:29:10
000012015003000042015-01-29 16:04:51ДРУГОинформация за изпълнение на договор РД 11-03-52/15.12.2012 г. за доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали информация за изпълнение на договор РД 11-03-52/15.12.2012 г. за доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали 2015-01-29 16:29:11
000012015003000052015-01-29 16:14:14ДРУГОинформация за изпълнение на договор № РД 11-03-24/ 11.10.2013 г. за почистване на административната сграда информация за изпълнение на договор № РД 11-03-24/ 11.10.2013 г. за почистване на административната сграда 2015-01-29 16:29:11
000012015003000062015-01-29 16:18:16ДРУГОинформация за изпълнен договор № РД 11-03-30/ 17.12.2013г. за рециклирана хартия информация за изпълнен договор № РД 11-03-30/ 17.12.2013г. за рециклирана хартия 2015-01-29 16:29:11
000012015003000072015-01-29 16:30:39ДРУГОинформация за изпълнен договор № РД 11-03-29/ 17.12.2013 г. за доставка на различни видове хартияинформация за изпълнен договор № РД 11-03-29/ 17.12.2013 г. за доставка на различни видове хартия2015-01-29 16:37:08
000012015003000092015-01-29 16:38:25ДРУГОинформация за изпълнен договор № РД 11-03-31/ 17.12.2013 г. за доставка на нерециклирана хартияинформация за изпълнен договор № РД 11-03-31/ 17.12.2013 г. за доставка на нерециклирана хартия2015-01-29 16:40:11
000012015003000102015-01-29 16:42:07ДРУГОинформация за изпълнен договор № РД 11-03-7/21.03.2014г. за доставка на канцеларски материалиинформация за изпълнен договор № РД 11-03-7/21.03.2014г. за доставка на канцеларски материали2015-01-29 16:42:29
000012015003000112015-01-30 10:13:45ДРУГОинформация за изпълнение на договор № РД 11-03-8/ 27.03.2014 г . за доставка на пликове и бланки по рамково споразумениеинформация за изпълнение на договор № РД 11-03-8/ 27.03.2014 г . за доставка на пликове и бланки по рамково споразумение2015-01-30 10:14:36
000012015003000112015-02-04 13:28:18ДРУГОинформация за датата на възстановяване на гараниции за изпълнение на договори ,сключени във връзка с Рамкови споразумения от 2012 и 2013 г.информация за датата на възстановяване на гараниции за изпълнение на договори ,сключени във връзка с Рамкови споразумения от 2012 и 2013 г.2015-02-04 13:28:50