МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на офис техника и мобилни телефони”
Описание: Доставка на офис техника и мобилни телефони
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 17.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003300012015-02-13 15:13:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхуказания2015-02-13 15:13:37
000012015003300022015-02-13 15:13:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхтехническа спецификация2015-02-13 15:13:37
000012015003300032015-02-13 15:13:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхметодика оценка оферти2015-02-13 15:13:38
000012015003300042015-02-13 15:13:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхобразци2015-02-13 15:13:38
000012015003300052015-02-13 15:20:48Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-02-13 15:20:57
000012015003300062015-02-25 17:08:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол комисия 25.02.2015 година 2015-02-25 17:08:56
000012015003300082015-02-25 17:08:47ДРУГОрешение прекратяване и провеждане на преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОПрешение прекратяване и провеждане на преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОП2015-02-25 17:09:01
000012015003300082015-03-13 09:47:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол и доклад комисия2015-03-13 09:47:53
000012015003300092015-03-13 09:47:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-03-13 09:47:56
000012015003300102015-03-13 09:47:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-03-13 09:47:59
000012015003300112015-03-13 09:47:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор 2015-03-13 09:48:02
000012015003300122015-03-13 09:47:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор2015-03-13 09:48:06
000012015003300132016-02-16 15:26:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-16 15:26:34