МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Технологични разработки на специализирани информационни модули
Описание: „Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект по ОПАК 14-32-28/01.09.2014 г. „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 379166.66 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003400012015-02-25 11:06:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2015-02-25 11:09:20
000012015003400022015-02-25 11:09:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2015-02-25 11:09:20
000012015003400032015-02-25 11:09:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие Методика за оценка2015-02-25 11:09:21
000012015003400042015-02-25 11:09:01ДРУГОТехническа спецификация2015-02-25 11:09:21
000012015003400052015-02-25 11:09:01ДРУГОМетодика за оценка на офертите2015-02-25 11:09:22
000012015003400072015-02-25 11:15:43ДРУГОобразциобразци 2015-02-25 11:16:12
000012015003400072015-03-06 16:08:04решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна2015-03-06 16:08:11
000012015003400082015-03-06 16:08:04решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеПроменена документация 2015-03-06 16:08:14
000012015003400092015-03-13 17:38:03разясненията по документациите за участиеВъпроси и отговори 13.03.2015 година2015-03-13 17:39:01
000012015003400102015-04-06 16:29:36разясненията по документациите за участиеотговор на въпроси 06.04.20152015-04-06 16:29:50
000012015003400112015-04-14 16:17:03Спиране на процедуратаинформация за хода на процедурата при производство по обжалване 2015-04-14 16:17:14
000012015003400122015-06-29 15:56:51решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване 2015-06-29 15:57:08