МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на културата
Описание: Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 15000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003500012015-03-09 14:57:32Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на културата"2015-03-09 15:07:06
000012015003600022015-03-09 14:59:50документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-03-09 15:07:06
000012015003600032015-03-09 15:25:10ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-03-09 15:26:26
000012015003600042015-03-19 12:26:00ДРУГОсъобщение за дата и час за отваряне на постъпили оферти съобщение за дата и час за отваряне на постъпили оферти 2015-03-19 12:26:33
000012015004000052015-03-25 15:15:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяходобрен протокол от работата на комисията 2015-03-25 16:17:54
000012015004000062015-04-02 10:10:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-04-02 10:13:00
000012015004000072015-04-02 10:11:11ДРУГОприложения към договор приложения към договор 2015-04-02 10:16:37
000012015004400082015-05-04 14:52:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-05-04 14:53:32