МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изграждане на система за видеонаблюдение в експозиционни зали на Национален музеен комплекс – гр.София, бул. „В.Левски”№ 95, УПИ І, кв.500, местност Центъра
Описание: Изграждане на система за видеонаблюдение в експозиционни зали на Национален музеен комплекс – гр.София, бул. „В.Левски”№ 95, УПИ І, кв.500, местност Центъра
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003800012015-03-20 15:39:20Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана 2015-03-20 15:49:28
000012015003800022015-03-20 15:39:20Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхдокументация за участие 2015-03-20 15:49:29
000012015003800032015-03-20 16:57:57ДРУГОПриложения- Образци на документи Приложения- Образци на документи 2015-03-20 16:59:11
000012015003800042015-03-24 14:21:51разясненията по документациите за участиеотговор по постъпили въпроси 2015-03-24 14:22:50
000012015003800052015-04-07 17:21:29ДРУГОСъобщение за дата и час за отваряне на постъпили оферти Съобщение за дата и час за отваряне на постъпили оферти 2015-04-07 17:22:09
000012015004400062015-04-21 17:05:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2015-04-21 17:07:49
000012015004400072015-04-21 17:09:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2015-04-21 17:13:08
000012015004400082015-05-11 11:39:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-05-11 11:41:19
000012015004400092015-05-11 11:43:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-05-11 11:44:08
000012015005600102015-07-15 14:10:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор 2015-07-15 14:11:12
000012015005600112015-08-19 12:00:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-08-19 12:03:32
000012015005600122015-08-19 12:02:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-08-19 12:03:49