МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на културата и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Описание: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на културата и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004100012015-03-30 15:48:20Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана № 22-ОП -9/ 30.032015 г.2015-03-30 15:58:40
000012015004100042015-03-30 15:49:24ДРУГОдокументация за участие документация 2015-03-30 15:58:40
000012015004200032015-03-30 17:42:08ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-03-30 17:43:01
000012015004200042015-04-03 11:13:08ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 2015-04-03 11:14:25
000012015004400052015-04-20 12:25:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2015-04-20 12:27:14
000012015004400062015-04-20 12:25:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2015-04-20 12:27:19
000012015004400072015-04-20 12:25:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2015-04-20 12:27:23
000012015004400082015-04-20 12:26:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2015-04-20 12:27:27
000012015004400092015-04-20 12:26:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2015-04-20 12:27:31
000012015004400102015-04-30 11:58:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-04-30 12:03:36
000012015004400112015-04-30 11:59:46ДРУГОприложение към договорценово предложение към договор2015-04-30 12:04:33
000012015004400122015-04-30 12:01:15ДРУГОприложение към договор техническо приложение2015-04-30 12:06:36
000012015004700132015-06-29 12:22:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2015-06-29 12:23:41
000012015004700142015-07-15 10:00:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане 2015-07-15 10:01:01
000012015004700152015-08-14 09:21:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми 2015-08-14 09:21:59
000012015004700162015-09-24 18:21:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-09-24 18:21:31
000012015004700172015-10-20 13:20:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-10-20 13:21:39
000012015004700182015-11-11 11:53:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнф. за изплатена сума2015-11-11 11:53:46
000012015004700192015-11-25 08:17:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-25 08:17:06
000012015004700202015-12-12 12:22:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор2015-12-12 12:23:29
000012015004700212016-01-15 16:19:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-01-15 16:19:36
000012015004700222016-02-02 16:11:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-02 16:11:26
000012015004700232016-02-16 16:13:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-16 16:13:55
000012015004700242016-04-01 18:07:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за плащане по договор 2016-04-01 18:08:45
000012015004700252016-04-19 16:26:30ДРУГОизплатена сума по договоризплатена сума по договор2016-04-19 16:26:43