МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: процедура на договаряне без обявление възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на юридически услуги за нуждите на програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Описание: Предоставяне на юридически услуги за нуждите на програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004200012015-04-01 14:13:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2015-04-01 14:15:52
000012015004200022015-04-01 14:16:52документация за участие в процедуритеДокументация2015-04-01 14:19:05
000012015004200032015-04-23 16:35:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2015-04-23 16:37:06
000012015004200042015-04-23 16:38:25ДРУГОРешение за избор на изпълнител2015-04-23 16:40:36
000012015004200052015-05-11 11:09:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-05-11 11:20:42
000012015004200062015-08-14 14:29:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплащане на суми2015-08-14 14:30:16
000012015004200072015-09-30 16:38:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изплатена сума2015-09-30 16:38:29
000012015004200082015-10-08 08:38:03Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума 2015-10-08 08:39:13
000012015004200092015-11-24 11:01:49Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-24 11:01:55
000012015004200102015-12-18 14:19:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2015-12-18 14:19:12
000012015004200112016-01-12 15:28:22Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2016-01-12 15:28:29
000012015004200122016-02-15 14:27:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-15 14:28:04
000012015004200132016-03-15 09:04:29Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума 2016-03-15 09:04:42
000012015004200142016-04-25 20:19:12ДРУГОизплатени суми2016-04-25 20:19:19