МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,ИТ услуги за нуждите на дирекция ,,ЕПП” във връзка с програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”
Описание: Предоставяне на ИТ услуги за нуждите на дирекция ,,ЕПП” във връзка с програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004300012015-04-01 14:43:06Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-04-01 14:43:52
000012015004300032015-04-01 14:47:31Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация2015-04-01 14:52:58
000012015004300032015-04-02 16:44:51разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-04-02 16:45:59
000012015004300042015-04-06 15:06:22разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-04-06 15:07:15
000012015004300052015-04-16 17:23:37ДРУГОУведомлениеУведомление за отваряне на оферти2015-04-16 17:24:29
000012015004300062015-04-24 17:03:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-04-24 17:06:40
000012015004300072015-05-18 12:05:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-05-18 12:13:53
000012015005600082015-08-14 14:33:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-08-14 14:33:36
000012015005600092015-08-19 12:20:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2015-08-19 12:20:55
000012015005600102015-09-30 16:40:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изплатени суми2015-09-30 16:40:32
000012015005600112015-10-20 13:27:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума2015-10-20 13:28:22
000012015005600122015-11-24 11:07:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-24 11:07:51
000012015005600132015-12-16 14:57:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-12-16 14:57:36
000012015005600142016-01-15 11:53:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-01-15 11:53:41
000012015005600152016-03-08 11:19:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-03-08 11:19:37
000012015005600162016-04-05 11:44:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2016-04-05 11:44:49
000012015005600172016-04-19 16:29:32ДРУГОинформация за изплатени сумиинформация за изплатени суми2016-04-19 16:29:45